Disclaimer voor het gebruik
van deze website.

Deze website en de inhoud daarvan is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Ondanks dat is het mogelijk dat de website (waaronder ook de daarop gepubliceerde informatie, aanbiedingen en tarieven) fouten, onvolledigheden of onjuiste verwijzingen bevat. Eventuele fouten of onvolledigheden kunnen per e-mail aan ons gemeld worden via info@CardGate.com.

Wij zijn niet aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie op de website, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te kunnen gebruiken.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de teksten, afbeeldingen, software, vormgeving, foto’s, methodes en overige materialen op de website berusten uitsluitend bij CardGate B.V. en/of haar licentiegevers. U bent niet gerechtigd om zonder onze schriftelijke toestemming de website of onderdelen daarvan te verveelvoudigen of openbaar te maken.

CardGate B.V.
Oss, Nederland, oktober 2015

Vragen? Bel gerust, wij staan altijd voor je klaar.
+31 (0)88 12 62 888