Webshops in de Europese Unie en btw

Veel webshops leveren vanuit de EU goederen en diensten aan particuliere afnemers in andere EU lidstaten.
Aangezien deze particuliere afnemers niet over een (geldig) btw-nummer in die andere lidstaat beschikken kan er geen sprake zijn van een intracommunautaire levering en is het 0% btw tarief dus niet van toepassing. Deze webshops krijgen te maken met de regeling voor afstandsverkopen.

Regeling voor afstandsverkopen

Wanneer een bedrijf of ondernemer goederen verkoopt aan een afnemer zonder btw-nummer in een andere EU lidstaat dan behoort in eerste instantie het btw tarief te worden aangehouden waar de eigenaar van de webshop zelf is gevestigd.

Dit kan echter leiden tot een verstoring van de concurrentieverhoudingen binnen de EU aangezien afnemers logischerwijs goederen zouden gaan kopen bij webshops in een EU land waar het btw tarief het laagste is. Om deze verstoring en handelsstromen te voorkomen is er een regeling getroffen voor het verkopen aan particulieren, bedrijven en ondernemers zonder een btw-nummer in een andere EU-lidstaat.

Dit wordt de ”Regeling voor afstandsverkopen” genoemd en deze houdt in dat de plaats van levering wordt bepaald op basis van de EU-lidstaat waar het vervoer van de goederen eindigt, met andere woorden het bestemmingsland van de goederen.

De btw-heffing vindt dus plaats volgens de wetgeving zoals die geldt in de EU-lidstaat van de bestemming van de goederen. Deze regeling treedt in werking wanneer er een bepaalde omzet (drempelbedrag) is overschreden.

Drempelbedragen per EU-lidstaat

De regeling voor afstandsverkopen is pas van toepassing indien de omzet, exclusief btw, voor de levering van goederen naar eenzelfde EU-lidstaat in het vorige kalenderjaar of in het lopende kalenderjaar het drempelbedrag niet overschrijdt.

Indien in het vorige kalenderjaar het drempelbedrag van de omzet (exclusief btw) door leveringen is overschreden dan is er voor het daaropvolgende kalenderjaar geen drempelbedrag meer van toepassing.

Als de omzet beneden de drempelbedragen blijft dan is de regeling voor afstandsverkopen niet van toepassing. In dit geval vindt de btw heffing dus plaats in de EU-lidstaat van herkomst en dient het btw percentage te worden gehandhaafd waar de eigenaar van de webshop is gevestigd.

Wanneer een drempelbedrag voor het eerst wordt overschreden dan vinden vanaf dat moment de leveringen waardoor het drempelbedrag wordt overschreden en de daaropvolgende leveringen niet langer meer plaats in de EU-lidstaat van herkomst maar in de EU-lidstaat van bestemming.

Drempelbedragen EU-lidstaten 2018

België EUR35.000
Bulgarije BGN70.000
CyprusEUR35.000
DenemarkenDKK280.000
Duitsland EUR100.000
Estland EUR35.151
FinlandEUR35.000
Frankrijk EUR 100.000
GriekenlandEUR35.000
Groot-BrittanniëGBP70.000
Hongarije HUF8.800.000
IerlandEUR35.000
ItaliëEUR35.000
KroatiëHRK263.000
LetlandEUR35.000
Litouwen EUR35.000
LuxemburgEUR100.000
MaltaEUR35.000
NederlandEUR100.000
OostenrijkEUR100.000
PolenPLN 160.000
PortugalEUR35.000
RoemeniëRON118.000
Slovenië EUR35.000
Slowakije EUR35.000
SpanjeEUR35.000
Tsjechië CZK1.140.000
Zweden SEK320.000

De mogelijkheid om drempelbedragen NIET toe te passen

Het toepassen van alle verschillende drempelbedragen in de EU kan diverse complicaties geven. Een webshop eigenaar dient allereerst de omzet per EU-lidstaat goed in de gaten te houden. Indien er een drempelbedrag overschreden wordt kan niet meer het btw tarief van de vestigingslidstaat in rekening worden gebracht maar vanaf dat moment dient het btw tarief in de EU-lidstaat van de bestemming te worden aangehouden.

Om deze complicaties te voorkomen is er de mogelijkheid voor de eigenaar van de webshop om gebruik te maken van de mogelijkheid om af te zien van het toepassen van de voor de lidstaten geldende drempelbedragen. Alle afstandsverkopen dienen dan belast te worden in de EU-lidstaat van bestemming. Het bedrijf of de ondernemer kan per EU-lidstaat de keuze hiervoor maken. Zo kan ervoor gekozen worden om met betrekking tot afstandsverkopen naar EU-lidstaten met een lager btw-tarief, bijvoorbeeld Duitsland of Luxemburg, de voor die lidstaten geldende drempelbedragen niet toe te passen, terwijl ze voor de overige EU-lidstaten wel worden toegepast.

Om voor één of meerdere EU-lidstaten het toepassen van het drempelbedrag achterwege te laten moet een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst. Indien goedgekeurd is het toepassen van de drempelbedragen voor ten minste twee kalenderjaren dan niet noodzakelijk.

Hoge boetes België

De Belgische belastingdienst legt hoge boetes op wanneer geconstateerd wordt dan een bedrijf of ondernemer in een andere EU-lidstaat de regeling voor afstandsverkopen niet toepast terwijl dit wel verplicht is. Met name Nederlandse webshop eigenaren komen hierdoor regelmatig in de problemen doordat zij niet bewust zijn van het overschrijden van de drempel. De drempel bij het verkopen aan particulieren en andere afnemers zonder btw-nummer en die in België gevestigd zijn is namelijk EUR 35.000 en niet EUR 100.000 zoals door Nederland zelf wordt toegepast.

Het is dus belangrijk om heel goed op te letten dat bij het leveren aan Belgische afnemers zonder btw-nummer zodat de drempel van 35.000 EUR niet overschreden wordt. Dit geldt ook voor bedrijven en ondernemers die via bijvoorbeeld Bol.com goederen verkopen. Indien de drempel wordt overschreden is het belangrijk dat er Belgische btw in rekening wordt gebracht en dat er in België aangifte van btw wordt gedaan en ook daar wordt afgedragen.

Mini One Stop Shop (MOSS) systeem digitale diensten

In de EU is de Mini One Stop Shop (MOSS) regeling geïntroduceerd. Hierbij hoeven bedrijven en ondernemers zich niet in ieder land voor de btw te registreren wanneer zij aan particulieren digitale diensten leveren uit andere EU-lidstaten. De verschuldigde btw kan met het MOSS-systeem via één EU-lidstaat worden aangegeven. De Europesche Commissie is met een voorstel gekomen om het MOSS systeem uit te breiden, waarbij het de bedoeling is dat ook bij afstandsverkopen van dit systeem gebruik gemaakt kan worden. Dit zou voor bedrijven en ondernemers een behoorlijke lastenverlichting zijn en deze hoeft zich dan niet meer in iedere lidstaat van EU te registreren wanneer daar goederen geleverd worden. Het is de bedoeling dat er in 2021 een Europees btw systeem zal zijn ingevoerd.

Resumé

Het is van belang dat bedrijven en ondernemers zich bewust zijn van de in de EU-lidstaten geldende drempelbedragen indien zij daar goederen verkopen aan particulieren en bedrijven die niet over een geldig btw nummer beschikken. Indien het drempelbedrag in een bepaalde EU-lidstaat wordt overschreden dan moet het in die EU-lidstaat geldende btw tarief gehanteerd te worden.

Vragen? Bel gerust, wij staan altijd voor je klaar.
+31 (0)88 12 62 888